Nærmiljøanlegg som ligger på Aronsløkka skole. Anlegget ble bygget i 2015 

Nøkkelinformasjon

  • hinderløype
  • husker
  • trampoliner
  • karuseller
  • sandkasse
  • lekeapparat

Melde feil på utstyret

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde fra om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også bruke appen "Meld inn feil – Drammen" til å melde fra om mangler. Last ned fra App Store eller Google Play

Besøksadresse

Roligheten 3
3029 Drammen