Lekeplassen ligger i Åssiden elvepark. Lekeplassen ligger ved en bakevje til Drammenselva

Nøkkelinformasjon

  • lekeplass
  • sandvolleyball
  • ballspill
  • toalett
  • sitteskulptur

Besøksadresse

Buskerudveien 21
3024 Drammen