Lekeplass med ulike apparater, husker og sandkasse.

Nøkkelinformasjon

  • lekeapparat
  • husker
  • sandkasse
  • benk med bord

Besøksadresse

Bernåsbakken 28
3032 Drammen