Bruparken er en stor skatepark som ligger under Motorveibrua. Anlegget ble åpnet i 2007 og var Norges første skateanlegg i betong. Anlegget vant i 2008 konkurransen Norges beste uteområde. 

Nøkkelinformasjon

  • skatepark

  • klatresøyle
  • toalett
  • landhockeybane 

Besøksadresse

Colletts gate 10
3041 Drammen