Nærmiljøanlegget på Øren skole stod ferdig til skolestart i 2017. Anlegget har en hinderløype, trampoliner, lekeapparat, klatrekube, akebakke, husker og sandkasse.

Ved siden av skolegården ligger Ørenbanen og Ørenhallen.

Nøkkelinformasjon

  • klatrekuber
  • trampoliner
  • hinderløype
  • husker
  • fugleredehusker
  • lekeapparat

Besøksadresse

Hotvetveien 100
3032 Drammen