Nærmiljøanlegg som ligger på Tegleverkstomta ved Brandengen skole. Anlegget stod ferdig i 2014.

Nøkkelinformasjon

  • hinderløype

  • husker
  • kunstgressbane
  • volleyball

Besøksadresse

Frydenhaugveien 9
3041 Drammen