Nærmiljøanlegget ligger på Hallermoen skole. Anlegget stod ferdig i 2017.

Nøkkelinformasjon

  • hinderløype
  • trampoliner
  • husker
  • lekeapparat
  • klatreelement
  • karusell
  • sklie
  • grusbane

Besøksadresse

Vargveien 1B
3030 Drammen