Nærmiljøanlegg som ligger på Vestbygda skole. Anlegget stod ferdig i 2015

Nøkkelinformasjon

  • kunstgressbane
  • volleyball
  • husker
  • hinderløype
  • karusell

Besøksadresse

Jordbrekkveien 3
3039 Drammen