Se oversikt og mer informasjon om nærmiljøanlegg, lekeplasser og ballplasser.

Alle er velkommen til å bruke lekeplassene, ballplassene og nærmiljøanleggene. Ta vare på de slik at du og andre kan ha glede av de gjennom hele året.

Melde feil på utstyr

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play