Felling av trær på kommunal grunn er søknadspliktig. Du finner mer informasjon og søknadsskjema her

Ja, det er mulig å leie eller låne både parker, torg og plasser, idrettsarenaer og kommunale lokaler. Du kan søke om leie eller lån av dette på denne siden.