Bragernesåsen ble kjøpt av Drammen formannskap allerede i 1838. På den tiden var åsen nærmest snau av beiting og vedhugst. Fram til 1917 ble det foretatt en imponerende treplanting, noen år med gjennomsnittlig 2000 trær årlig. Treslagene var i hovedsak kirsebær, furu, bøk, eik, lønn, gran, bjerk og lerk.

Det er i ulike perioder bygget over 3 km spaserveier som i dag bærer navnene til noen av de sentrale personene i arbeidet fra den tid: Album, Wulfsberg og Thurmann. Området har utsiktspunkter med flott utsyn over byen og dalen.

Nøkkelinformasjon

  • spaserveier

 

Melde feil på utstyret

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play

Besøksadresse

De Eldres vei 10
3016 Drammen