Sentral historisk plass som ligger mellom Drammen park og Drammensteater. Parken har mange store trær, benker og sommerblomster. 

Nøkkelinformasjon

  • sitteplasser
  • sommerblomster
  • kunst
  • minnesmerke

Melde feil på utstyret

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play

Besøksadresse

Gamle Kirkeplass
3019 Drammen