Park med store plenarealer, paviljong, sitteplasser og mulighet for ballspill.

Nøkkelinformasjon

  • plenområde
  • paviljong
  • sitteplasser

Melde feil på utstyret

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play

Besøksadresse

Engene 51
3015 Drammen