Park med store plenarealer, paviljong, sitteplasser og ballslette med målbur.

Nøkkelinformasjon

  • plenområde
  • paviljong
  • sitteplasser
  • ballflate

Melde feil på utstyret

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde fra om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også bruke appen "Meld inn feil – Drammen" til å melde fra om mangler. Last ned fra App Store eller Google Play

Besøksadresse

Engene 51
3015 Drammen