Rester av historisk parkanlegg som hørte til Kobbervik gård. Parken har store plenarealer, trær, sitteplasser og lysthus.

Nøkkelinformasjon

  • sitteplasser
  • plenområde

Melde feil på utstyret

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde fra om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også bruke appen "Meld inn feil – Drammen" til å melde fra om mangler. Last ned fra App Store eller Google Play

Besøksadresse

Kobbervikveien 10
3040 Drammen