Bydelspark på Åskollen. Inneholder plenarealer, sitteplasser, en paviljong og toalett.

Nøkkelinformasjon

  • plenområde
  • sitteplasser
  • paviljong
  • toalett

 

Melde feil på utstyret

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play

Besøksadresse

Nordbyveien 59
3038 Drammen