Park med store plenarealer og strand for bading i fjorden. Parken har parkeringsplass og toalett som er åpent sommerstid. Parken ligger ved en liten småbåthavn og har gode solforhold.

Nøkkelinformasjon

  • plenområde
  • badeplass
  • toalett

Melde feil på utstyret

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde fra om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også bruke appen "Meld inn feil – Drammen" til å melde fra om mangler. Last ned fra App Store eller Google Play

Besøksadresse

Sota 13
3040 Drammen

Badeplasser i Drammen