Stordammen er et statlig sikret friområdet med opparbeidet badeplass med stupetårn og toalett.

Nøkkelinformasjon

  • badeplass
  • stupetårn
  • toalett
  • turvei

Melde feil på utstyret

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde fra om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også bruke appen "Meld inn feil – Drammen" til å melde fra om mangler. Last ned fra App Store eller Google Play

Besøksadresse

Malmveien 15
3031 Drammen

Badeplasser i Drammen