Nasjonal tilskuddordning for inkludering og integrering

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltagelse, dialog og samhandling.

Det finnes to ordninger for tilskudd. En til lokale innvandrerorganisasjoner og en til frivillige organisasjoner som har som mål å skape flerkulturelle møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet kan søke Drammen kommune om tilskudd.

Begge ordningene har som mål å skape økt tillit og tilhørighet i det norske samfunnet.

Organisasjoner som søker om tilskudd må ha organisasjonsnummer, og må oppgi dette i søknaden. Dette stiller krav til at organisasjonen har eget bankkontonummer og er registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsfrist er 15. mars 2017

Søk

Søk om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltagelse, dialog og samhandling om tilskudd (word)

Reglene for begge tilskuddsordningene finner du her

Kontakt

Har du spørsmål, kontakt rådgiver Tone Aarøe Skjold

 • Telefon: 32 04 67 03
 • E-post:

Innvandrerorganisasjoner med minst 30 betalende medlemmer kan søke om støtte til drift av organisasjoner. Driftsstøtte kan ikke gis til trossamfunn som mottar støtte i egenskap av trossamfunn.

Organisasjonens adresse må være i Drammen kommune. I søknaden skal organisasjonens formål og målsetting oppgis.

 • Nye organisasjoner må ha eksistert i minimum to år før det kan søkes om støtte.
 • Innvandrerorganisasjoner med medlemmer fra Norden, USA, Canada, Australia og New Zealand faller utenfor denne tilskuddsordningen.

Formålet med ordningen:

 • å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningens deltagelse i organisasjonslivet lokalt
 • å øke tilgjengelighet til sosiale nettverk for denne delen av befolkningen
 • bidra til å skape økt tillit til å øke tilhørighet til det norske samfunnet

Følgende momenter vil bli vurdert i søknadsbehandlingen:

 • organisasjonens nettverk/forankring/gjennomslag i aktuelle miljø og i lokalsamfunnet
 • frivillig innsats i organisasjonene
 • god økonomistyring

For å bli vurdert må organisasjonene legge frem medlemsliste ved søknad. Som tellende medlem regnes medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto.

Målgruppen for denne tilskuddsordningen er frivillige organisasjoner i lokalsamfunnet. Formålet med tilskuddsordningen er å skape møteplasser og aktiviteter på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn og bidra til å skape økt tilhørighet i det norske samfunnet.

I tillegg til å vurdere i hvilken grad tiltaket støtter opp under ordningens formål, vil følgende momenter vurderes i søknadsbehandlingen:

 • kompetanse og erfaring på området
 • frivillig innsats i tiltakene
 • organisasjonens nettverk og forankring i aktuelle miljø og lokalsamfunn
 • samarbeid med offentlige etater og/eller andre organisasjoner
 • prosjektbeskrivelse
 • økonomistyring