Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen – logg inn 

Tilskuddsportalen er en nettjeneste om tilskuddsrdninger for frivillige lag og foreninger.

Drammen kommune inviterer alle frivillige lag og foreninger i Drammen til å benytte seg av Tilskuddsportalen.

I portalen kan du blant annet:

  • finne tilskudd som din forening kan søke på
  • foreta fritekstsøk etter tilskuddsordninger
  • lese nyheter om tilskudd
  • følge med på kommende søknadsfrister i kalenderen
  • dele informasjon og samarbeide i diskusjonsgrupper
  • sende meldinger til andre brukere 

Ny bruker?

For å få tilgang til Tilskuddsportalen må du motta en invitasjon fra kommunen på e-post.

Kontakt Servicetorget i Drammen kommune, tlf 32 04 00 00, e-post: 

Har du spørsmål om bruken av Tilskuddsportalen?

Når du er logget inn i portalen, gå til gruppen Hjelp og se opplæringsvideoen.