I Tilskuddsportalen kan frivillige lag og foreninger som er registrert i kommunen søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger regionalt, nasjonalt, og også noen nordiske.

Logg inn på Tilskuddsportalen

I portalen kan du blant annet: 

  • lete etter tilskuddsordninger som kan være med og finansiere prosjektet ditt
  • raskt få oversikt over søknadsfrister
  • søke etter ordninger på mange ulike fagområder
  • sortere fylkesvis slik at du raskt får opp treff på hvilke støtteordninger din organisasjon kan kvalifisere for
  • dele informasjon og samarbeide i diskusjonsgrupper
  • sende meldinger til andre brukere 

Hvordan kommer jeg i gang?

  • For å få tilgang til Tilskuddsportalen trenger du en invitasjon fra kommunen på e-post.
  • Invitasjon får du fra Kundesenteret i Drammen kommune, tlf 32 04 00 00, e-post: 

Har du spørsmål om bruken av Tilskuddsportalen?

Når du er logget inn i portalen, gå til gruppen Hjelp og se opplæringsvideoen.