Språktjenester i Drammen tilbyr samfunnskunnskapskurs på videokonferanse på de fleste språk. Kurset dekker læreplanen for 50 timers samfunnskunnskap.

For store språk som arabisk, tigrinja, engelsk, dari/farsi og somali setter vi i gang kurs på bestilling. Bare send en epost med ønske om tidspunkt og antall deltakere.

For mindre språk har vi planlagt følgende kurs:
Thai: Uke 36 og 37 2017 (Ukedager 4. til 15. september, 9:30-14:00) 
Tagalog: Uke 43 og 44 2017 (Ukedager 23. oktober til 3. november, 9:30-14:00) 
Russisk: Uke 45 og 46 2017 (Ukedager 6. til 17. november, 9:30-14:00) 
Tyrkisk: Uke 3 og 4 2018 (Ukedager 15. til 26. januar, 9:30-14:00)

For å melde dine deltakere opp til disse kursene, send en epost til Sara minst to uker før kurset begynner.

Vi tar forbehold om nok antall påmeldte for å holde disse kursene.

Det er maksimum 3 kommuner og til sammen maksimum 18 deltakere per kurs på videokonferanse.

Pris:

Prisen for kurs på videokonferanse er 35.000 per kurs på 50 timer for 1-8 deltakere. Blir det flere enn 8 deltakere til sammen, regnes det et tillegg på 3500 kr per ekstra deltaker. Dersom flere kommuner er med på samme kurs, deles kursavgiften mellom kommunene etter antall deltakere. Prisen dekker bl.a. lønn til lærer, administrative kostnader, husleie, utstyr og teknisk support.

Spørsmål: For spørsmål eller påmelding, ta kontakt med eller ring 32044738.