Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Årsmelding 2013

Byen vokser  - med kvalitet
Drammen kommune er forberedt på vekst og fortsetter å bygge bysamfunnet. I 2013 ble det foretatt investeringer for i alt 774 millioner kroner. Ny Frydenhaug skole, nybygg på Åskollen skole og utvidelse av Svensedammen skole tar høyde for elevtallsvekst. Ny barnehage er tatt i bruk på Kobbervik gård og sikrer at alle får barnehageplass. To bofellesskap med 32 tilrettelagte boliger er satt i drift, og kommunen kjøpte 19 nye kommunale utleieboliger. Bybrua er rehabilitert, Galterud skole har fått ny flerbrukshall, flere turveier er oppgradert og nye er under opparbeidelse. Det er foretatt utbedringer i vann- og avløpsnettet for i alt 114,5 millioner kroner.

Interommunale selskaper mv.

 

Topp