Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Årsmelding 2015

Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk aktivitet. En aktiv befolkning gir god folkehelse, og det investeres i anlegg for idrett og friluftsliv. Fysisk aktivitet er en naturlig del av tjenestetilbudet, og flere er aktivt til stede i eget liv med fokus på hverdagsmestring.

Kommunen har en sosial profil og tilrettelegger for utsatte grupper. Gratis barnehage til barn i familier med lav inntekt styrker språkferdighetene og bedrer integreringen. Flere får hjelp til å kunne eie sin egen bolig og flere ledes inn i jobb og aktivitet.

 

Topp