Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Interkommunalt samarbeid

Drammen kommune har organisert deler av sin tjenesteproduksjon gjennom interkommunale selskaper og gjennom interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §§ 27 og 28.

Interkommunale selskaper

Oppgaver lagt til interkommunale selskaper (IKS)

Drammen kommune har i 2015 deltatt i følgende interkommunale selskaper:

 • Drammensregionens Brannvesen IKS
 • Vestviken 110-sentral IKS
 • Legevakta i Drammensregionen IKS
 • Glitrevannverket IKS
 • Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
 • Buskerud Kommunerevisjon IKS

Interkommnalt samarbeid

Drammen kommuner deltar i følgende interkommunale samarbeid:

 • Drammenregionens Informasjonsteknologi IS (D-IKT) *
 • Kemneren i Drammensregionen IS *
 • Kommuneadvokaten i Drammensregionen IS *
 • Drammensregionens Interkommunale Havnevesen IS *
 • Betzy Krisesenter IS *
 • Buskerudregionens Incestsenter (BRIS)
 • Frydenhaug skole
 • Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)
 • Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud IS (KUBIS) *

*) IS er interkommunale samarbeid etter Kommunelovens §27

Med unntak av KUBIS, som har Buskerud fylkeskommune som vertskommune, og Drammen Interkommunale Havnevesen som fører eget regnskap, føres regnskapet for de øvrige samarbeidene i Drammen bykasse. I tabellen nedenfor fremgår hovedstørrelser i regnskapene for de enkelte samarbeid som er ført i Drammen bykasse i 2015. Som det fremgår hadde disse samlet et positivt årsresultat på 7,2 millioner kroner i 2015. Tillagt akkumulerte overskudd på 6,4 millioner kroner ved utgangen av 2014, er akkumulert fondsavsetning for de interkommunale samarbeidene på 13,5 millioner kroner ved utgangen av 2015. 

Tabell over resultatregnskap for interkommunale samarbeid

 
Topp