Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Drift KF

Drammen Drift KF hadde i 2015 et overskudd på 2,9 millioner kroner, som er 0,4 millioner bedre enn budsjettert resultat. Omsetningen i 2015 var 57,5 millioner kroner, noe som er om lag 1,5 millioner kroner høyere enn i 2014. Drammen Drift KF yter tjenester hovedsakelig til Drammen kommune. Om lag 77 prosent av virksomheten er i 2015 knyttet til oppdrag for Drammen kommune, mens 23 prosent er oppdrag for andre kommuner m.v.

Drammen kommune har etter vedtak i 1. tertialrapport 2014 dekket inn negativ egenkapital på 6 millioner kroner. Foretaket har ved utgangen av 2015 en positiv egenkapital på 5,4 millioner kroner. Drammen Drift KF hadde i 2015 et sykefravær på 6,5 prosent noe som er en nedgang fra 10,3 prosent i 2014. 

 
Topp