Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Kjøkken KF

KF Foretakets primæroppgave er totalleveranser av måltider til kommunens bo- og servicesentre. I tillegg leverer foretaket tjenester knyttet til blant annet hjemmeboende og cateringvirksomhet. I 2015 har Drammen Kjøkken KF, i samarbeid med Drammen Eiendom KF, videreført arbeidet med etablering av et nytt produksjonsanlegg. Det nye, moderne kjøkkenet på Tømmerkrana på Gulskogen ble overtatt fra entreprenør medio oktober 2015. Produksjon i nye lokaler startet 4. januar 2016. Nytt kjøkken innebærer overgang til ny produksjonsmetode. Tidligere ble mat lagd etter produksjonsmetoden kok/server. Varm mat ble her pakket og distribuert ut til brukerne for umiddelbart konsum. Kok-server som produksjonsmetode ga derfor lite fleksibilitet og få valgmuligheter. Nytt kjøkken produserer mat etter kok/kjøl-metoden (”sous-vide”). Denne formen for produksjon medfører at maten vakumpakkes og varmebehandles i emballasjen. For kundene til Drammen Kjøkken KF innebærer dette økt kvalitet og mer fleksibilitet. 

Økonomisk resultat for 2015 viser et regnskapsmessig overskudd på 2,47 millioner kroner.  Omsetningen endte på 53,95 millioner kroner. Sammenlignet med budsjett for 2015 var årsresultatet 0,05 millioner kroner høyere. Eieruttak for 2015 er fastsatt til 2,23 millioner kroner. Bystyret har i økonomiplan 2016 – 2019 vedtatt å avvikle det årlige eieruttaket fra og med budsjettåret 2016. Denne beslutningen må ses i sammenheng med at foretakets inntekter i hovedsak kommer fra leveranser til HSO-tjenester. 

Drammen Kjøkken KF drifter caféen i rådhuset.

Det ble i 2015 igangsatt et eierstrategisk arbeid for Drammen Kjøkken KF. Arbeidet pågår fortsatt. Ny eierstrategi vil bli fremlagt til politisk behandling.

 
Topp