Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammensbadet KF

Antall besøkende har de siste årene vært nedadgående. Drammensbadet har i 2015 hatt 350 739 besøkende, hvilket er 14 261 færre enn budsjettert. Dette gir gjennomsnittlig 970 besøkende for hver av de 361 åpningsdagene. Omsetningen per kunde ble 118,79 kroner, hvilket er 3,22 kroner høyere enn budsjettert. Færre besøkende bidro til en inntektssvikt på 0,5 millioner kroner, men Drammensbadet KF fikk likevel et årsresultat på 1,4 millioner kroner etter tilskudd fra bykassen på 17,8 millioner kroner. Årsaken til det positive resultatet skyldes blant annet kostnadstilpasning og en fordelaktig utvikling i energiprisene. 

Drammensbadet hadde pr 31. desember 2015 50 ansatte i til sammen 33,6 årsverk. I tillegg er cirka 25 personer tilknyttet som ekstrahjelp og vikarer. Sykefraværet i 2015 ble 10,0 prosent, hvilket sammenlignet med 2014 innebærer er økning på 2,5 prosent. 

All svømmeopplæring av barn i Drammensskolen gjennomføres av autoriserte instruktører på Drammensbadet. Populære aktiviteter som vanndisco og Camp Drammensbadet er videreført i 2015.  

Av nye aktiviteter og arrangementer kan nevnes:

  • Oppstart av seniortrening 
  • Markering av at utebadet er 50 år med redusert billettpris

Varsel om etterberegning av merverdiavgift

Skatt sør varslet i 1. kvartal 2015 Drammen kommune om at skatteetaten hadde satt i gang kontroll av omstendighetene rundt momskompensasjon knyttet til Drammensbadet KF.  Bystyret ble orientert om denne henvendelsen i 1. tertial 2015 og i økonomiplan 2016 – 2019.  Forholdet er nærmere omtalt i note til årsregnskapet.

 
Topp