Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P03 Samfunnssikkerhet

Som følge av at tettstedet Drammen (definert av SSB) overstiger 100 000 mennesker, er minimumsstyrken i beredskap økt fra to til tre kasernerte vaktlag.

Drammen kommune investerte 0,3 millioner kroner i utstyr for å ivareta sikkerheten mot flom og ekstremvær i 2015. Flomutstyret ble testet under ekstremværet Petra samme år.

Intern beredskapsorganisasjon og plan for krisehåndtering og varsling er gjennomgått og ajourført i 2015. D-IKT har igangsatt arbeidet med en helhetlig beredskapsplan som vil bli sluttført i 2016. 

Økonomi

Området rapporterer et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner i 2015. Det er en svak økning i samlede kostnader sammenlignet med 2013 og 2014. Dette skyldes dimensjoneringen av brannvesenet som nå er tilpasset at tettstedet Drammen overstiger 100 000. Konsekvensen er at det i 2015 gikk fra to til tre kasernerte vaktlag. Dette har påvirket eierbidraget til DRBV. 

Les mer om økonomi

 

Andre resultater

  • Intern beredskap
  • IKT-beredskap
  • Drammenregionens brannvesen IKS (DRBV)
  • 110-sentral IKS

Les mer om andre resultater

Topp