Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P04 Byutvikling

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2015, og danner grunnlag for påfølgende planprosesser. I 2015 har det blitt forberedt eller gjennomført 50-60 plan- og utbyggingsprosjekter, i samarbeid med private eller andre offentlige aktører.

Av viktige planprosesser som har pågått er Sundland, inkludert etappe 1 av Tilfartsvei vest, nytt sykehus, intercity-Vestfoldbanen, Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Svelvikveien, Travbanen/Berskaug, Marienlyst, Gulskogen nord med flere. Nytt forslag til Buskerudbypakke 2 ble lagt frem til drøfting i de 4 kommunene og fylkeskommunen i slutten av 2015.

På Fjell er det investert 6,6 millioner kroner til gang-/sykkelvei og aktivitetspark (Dumpa). Anbudsgrunnlag for første fase av kollektivknutepunkt Bragernes er utarbeidet. Jernbaneverket bygger ny undergang for fotgjengere og syklister i Rødgata i samarbeid med Drammen kommune. 

I 2015 ble det behandlet 681 byggesaker, mot 549 saker i 2014.

I løpet av høsten ble det oppdaget avvik i saksbehandlingen i flere byggesaker. Mistanke om korrupsjon ble meldt til politiet og politiet valgte å igangsette etterforskning som ikke ble avsluttet i 2015.

Økonomi

Programområdet viser ett resultat på budsjett etter avsetning på 0,7 millioner kroner til bundne fond. Netto driftsutgifter i 2015 var på 24,7 millioner kroner mot 21,8 millioner kroner i 2014. Dette er en økning på 2,9 millioner kroner. 2,7 millioner av dette er finansiert via Planlegging for byvekst.

Les mer om økonomi

 

Andre forhold

 • Marienlyst
 • Midlertidig godsterminal på Holmen
 • Drammen stasjon
 • Fjordbyen Brakerøya - Lierstranda
 • Nytt sykehus på Brakerøya
 • Gulskogen Vest
 • Gulskogen Nord
 • Sundland
 • Travbaneområdet
 • Sundland
 • Kommuneplanens arealdel
 • Marienlyst
 • Midlertidig godsterminal på Holmen
 • Drammen stasjon
 • Fjorbyen Brakerøya-Lierstranda
 • Nytt sykehus
 • Gulskogen vest
 • Gulskogen nord
 • Sundland
 • Travbanen og Berskaug
 • Drammen glassverk
 • M.m.
 • Les mer om andre resultater

  Topp