Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P06 Kultur

Biblioteket økte antall arrangementer med 15 prosent, og besøkstallet økte til over 400 000. Det nye folkeverkstedet byr på muligheter for kreativ utfoldelse, bl.a. ved hjelp av 3D-printer. 

Medlemstallet i frivillige kulturorganisasjoner og barne- og ungdomsorganisasjoner viser en synkende tendens. Antall timer frivillig arbeid i regi av frivilligsentralene økte med 8 prosent. 

Drammen kino, Drammens museum og Brageteateret hadde økende besøkstall i 2015. Kulturarrangementer i regi av Drammen Scener og Den norske kirke hadde lavere besøkstall i 2015 enn i 2014. Flere barn og unge deltok i kommunens aktivitetstilbud. Både aktivitetssenteret NEON på Fjell og G60 utviklet nye tilbud og økte andelen jenter blant brukerne. Interkultur presenterte kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet i nasjonal sammenheng.

Triztan Vindtorn poesipris er godt etablert på nasjonalt nivå. I samband med prisen ble den nye Triztan Vindtorn poesifestival gjennomført, med god oppslutning.

Kommunen har inngått samarbeid med Telemarksforskning om utvikling av nøkkeltall til Norsk Kulturindeks. 

Drammen har høy kremasjonsprosent. Andelen kremasjoner øker, mens andelen kistebegravelser synker. Askespredning har lite omfang, men er den gravferdsformen som øker mest.

Medlemstallet i Den norske kirke er stabilt. Den katolske kirke har nedjustert sitt medlemstall i forbindelse med aktuell sak, mens medlemstallet i andre tros- og livssynssamfunn øker.

Programområdet hadde i 2015 et mindreforbruk i forhold til budsjettet på 1,9 millioner kroner.

Økonomi

Brutto driftsutgifter for programområdet var i 2015 på 174,4 millioner kroner mot 174,7 millioner kroner i 2014 målt i faste 2015-kroner, det vil si tilnærmet uendret etter justering for kommunal deflator.

Les mer om økonomi

 

Topp