Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P07 Ledelse, organisering og styring

Flere selvbetjeningsløsninger er utarbeidet for å gi innbyggerne bedre service. Løsning for digital søknad av barnehageplass er utarbeidet og implementeres tidlig i 2016. Situasjonskart og nabolister i forbindelse med byggesaker kan nå hentes på nett 24 timer i døgnet. Historiske kart er tilgjengelig for alle på kommunens nettside under byarkivet.

Twitter ble tatt i bruk som informasjonskanal i siste kvartal 2015 og har 228 følgere. Det er satset videre på kommunens facebookside som i 2015 hadde om lag 6 000 følgere. 

Ombygging av rådhuset ble gjennomført i 2015, med etablering av nytt kundesenter, møteromssenter og café for ansatte og besøkende. 

Drammen kommune mottok anskaffelsesprisen for digitale anskaffelser fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) i 2015. Metode for gevinstrealisering er utviklet i 2015 og vil bli tatt i bruk i 2016. Drammen kommune er blant landets ledende offentlige virksomheter i bruk av e-handel. Omsetningen over e-handel i 2015 var på om lag 440 millioner kroner. Dette er nær en fordobling fra 2013.

Programområdet hadde et mindreforbruk på 4,8 millioner kroner i 2015.

Økonomi

Programområdet hadde ett mindreforbruk på 4,8 millioner kroner i 2015. Mindreforbruket skyldes effektivisering og forsinket økning i husleie relatert til rådhuset. Årets driftskostnader er 4 millioner kroner høyere enn 2014. Dette er kostnader knyttet seg til oppstarts- og driftskostnader av ny kantine og møtesenter samt lokaler til historiske arkiver.

Les mer om økonomi

 

Andre resultater

  • Digitalisering av Drammen kommune
  • Modernisering av styringssystemer
  • Anskaffelser
  • Sosiale medier
  • SvarUt
  • Arkiv og byhistorie
  • Døgnåpen bestilling av situasjonskart
  • Digitalisering av gravplasser
  • ...

Les mer om andre resultater 

Topp