Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P08 Kompetanse, markedsføring og næring

Antall arbeidsplasser økte med 840 i 2014 (nyeste tall fra SSB), mens antall nye innbyggere i 2015 var 879. Dette er godt innenfor bystrategiens mål om en ny arbeidsplass per to nye innbyggere.

Omdømmeundersøkelsen viser at Drammen er nummer to blant byene på Østlandet med sterkest omdømme.

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) gjennomførte i løpet av 2015 en fusjon med høgskolen i Telemark, og heter fra 1.1.2016 Høgskolen i Sørøst –Norge(HSØ). Campus Drammen økte antall studenter med 50 og studietilbud med 3 i 2015.

Analyse viser at Drammen og Kristiansand er kommunene med størst akkumulert vekst i verdiskapning i perioden 2009-2014, av sammenlignbare norske byer.

Økonomi

Programområdets regnskap viser et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner i 2015.

Les mer om økonomi

 

Andre resultater

 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Markedsføring av næringsarealer
 • Papirbredden Innovasjon AS
 • Etablererveiledning
 • Gründerarrangementer
 • Gründerportal
 • Avtale med Byen vår Drammen
 • Destinasjon Drammen
 • Turistkonto
 • Omdømmeprosjektet
 • Viken Filmsenter

Les mer om andre resultater

Topp