Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Andre resultater

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark (HIT) ble fra 1. januar 2016 fusjonert til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Basert på inngått samarbeidsavtale har Drammen kommune i 2015 videreført samarbeidet med høgskolen.  I 2015 var det 74 studietilbud ved HBV campus Drammen. Antall studenter ved HBV campus Drammen var i 2015 cirka 2 400, hvilket er en liten økning fra 2014.  

Markedsføring av næringsarealer i D5

Drammen kommune videreførte i 2015 et samarbeid med de andre kommunene i D 5–regionen, Sande, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker om markedsføring av næringsarealer. Kommunene har deltatt med stand på Subsea Valley-messen på Fornebu, Næringslivets dag og Eiendomsdagen i Drammen i 2015.  

Papirbredden Innovasjon AS

I 2015 har utviklingstilskuddet til selskapet blitt benyttet til utvikling av ulike kreative konsepter knyttet til merkevaren ”Made in Drammen”. I samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Vitensenteret, Driv Inkubator og Uloba har Papirbredden Innovasjon også arbeidet med ulike prosjekter som skal bidra til å videreføre satsingen på velferdsteknologi i Drammen. Innenfor forretningsområdet fornybare ressurser har Papirbredden Innovasjon i samarbeid med Lindum AS utarbeidet et pilotprosjekt for gjenvinning av husholdningsavfall. 

Etablererveiledning

I 2015 har totalt 240 personer hatt kontakt med Etablererveiledningen i drammensregionen. Dette inkluderer også noe veiledning av etablerere fra kommune utenfor regionen. I tillegg til dette har vi hatt en del veiledning på telefon og mail av personer som av ulike grunner velger å ikke registrere seg. Noen av disse er henvist til andre, så som Norsk senter for flerkulturell verdiskapning. Fra Drammen var det 109 personer som benyttet seg av Etablererveiledningen. Av totalt 282 kursplasser for 2015, ble 150 plasser benyttet av Drammen. 

Gründerarrangementer

Det ble avholdt to store gründerarrangementer i Drammen i løpet av 2015. På våren ble det arrangert Starte og Drive Bedrift dag. Dette var et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene og Etablererveiledningen. På høsten ble det arrangert gründertreff  på Drammens Teater.  I løpet av gründeruken (uke 47) ble det avholdt 3 arrangementer i regionen. Alle arrangementene hadde svært godt besøk.

Næringsforeningen i drammensregionen har startet en ressursgruppe for gründere der Drammen kommune deltar på vegne av kommunene i D5 regionen. Ressursgruppen har igangsatt flere tiltak, blant annet gründercafé. 

Gründerportalen minegenbedrift.no

Buskerud Fylkeskommune, D5-kommunene, Lier kommune samt næringsforeningen i drammensregionen lanserte i 2015 en ny nettportal, minegenbedrift.no. Målet med portalen er å bidra til å forenkle og tydeliggjøre prosessen med å etablere egen virksomhet og være en digital guide for etablerere og gründere.  

Avtale med Byen Vår Drammen

Kommunen har en samarbeidsavtale med Byen Vår Drammen om aktiviteter i sentrum.

Destinasjon Drammen

Drammen kommune har i 2015 bidratt med midler til  oppstart av et prosjekt i regi av Byen Vår Drammen. Prosjektet har fått navnet Destinasjon Drammen, og har et klart mål om å øke antall besøk i Drammen og regionen, både med tanke på dagsturisme og weekend-turisme samt opplevelsesorienterte besøk.

Turisitkontor

Besøksstatistikk fra dagens turistkontor viser at det er flest henvendelser i perioden juni til august. I perioden september – mai er det relativt få henvendelser. I løpet av sommersesongen 2015 har antall personlig fremmøte økt, mens andelen mail og telefon har gått ned i forhold til 2014.

Omdømmeprosjektet

Prosjektet gjennomførte i 2015 en omdømmeundersøkelse som viser at byens omdømme aldri har vært sterkere. For første gang er Drammen nummer to på listen over byer på Østlandet med flest positive assosiasjoner. Positive assosiasjoner øker stadig og negative assosiasjoner fortsetter ned. Aldri noen gang har så stor andel av befolkningen på Østlandet vært positive til å flytte til Drammen.

Viken Filmsenter

Kommunen har bidratt med husleiestøtte til Viken Filmsenter også i 2015. Senteret skal ivareta den regionale rollen i norsk filmpolitikk. Avtalen skal evalueres i 2016.

 
Topp