Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Mål og resultater

P08 Mål- og resultatstyring 2014-2017

Drammen skal opprettholde egendekning av arbeidsplasser

Siste oppdaterte tall i SSB viser at det ble etablert flere arbeidsplasser i Drammen, enn økningen i antall innbyggere.

Utvikle Drammen som studiested

Antall studenter har økt til 2 400, en økning på 50 fra året før.  Studietilbudet er økt med 3 i 2015.

Økt utdanningsnivå blant byens innbyggere

Antall innbyggere med høyere utdanning samlet for kort og lang utdanning har økt fra 30 prosent i 2014 til 31prosent i 2015 (1.10.2014). Utdanningsnivået i Drammen ligger på landsgjennomsnittet (31,4 prosent)og over snittet for Buskerud (28,1prosent). 

Bedre omdømme

Drammen er nummer 2 på listen over byer på Østlandet med flest positive assosiasjoner. Dette er en forbedring i forhold til 2014.

 
Topp