Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Nøkkeltall

Antall innbyggere med høyere utdanning samlet for kort og lang utdanning har økt fra 30 prosent i 2014 til 31 prosent i 2015 (1.10.2014). Utdanningsnivået i Drammen ligger på landsgjennomsnittet (31,4 prosent) og over snittet for Buskerud (28,1prosent). Drammen har lavere utdanningsnivå enn enkelte sammenlignbare byer, for eksempel Kristiansand (34,2prosent).

Antall arbeidsplasser i Drammen har økt med 840 til 36 817 (2014 er siste tall SSB). Antall innbyggere økte med 804 i samme periode. Dette viser at bystrategiens mål om en ny arbeidsplass per to nye innbyggere er oppnådd, og egendekning av arbeidsplasser er opprettholdt. I perioden 2009 til 2014 har antall arbeidsplasser i Drammen økt med 2 207 som er en økning på 6,38 prosent. Av denne veksten har 3,87 prosent kommet i privat sektor og 2,5 prosent innenfor offentlig sektor.

P08 Omsetning per innbygger i detaljhandel

Ernst & Young har videreført en undersøkelse om verdiskapning fra 2014 og har gjort samme analyse i 2015. Analysen ser på utviklingen i det private næringslivet i Drammen og sammenligner med et utvalg norske byer. Undersøkelsen viser at Drammen og Kristiansand er kommunene med størst akkumulert vekst i verdiskapning med 5,1 milliarder kroner i perioden 2009-2014. I Drammen har de store bedriftene hatt like god vekst som resten av bedriftene. Byer som er mer eksponert for lav oljepris, som Stavanger og Kristiansand, opplever at store bedrifter har lavere vekst enn den store massen.

P08 Overnattingsdøgn og beleggsprosent

 

 
Topp