Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomi

P08 Driftsregnskap 2014 etter avsetning til bundne fond

Vurdering driftregnskapet

Programområdets regnskap viser et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner i 2015. 

Driftsutgifter innenfor området har vært svakt stigende fra 2012 og varierer etter prosjektnivå og aktiviteter som programområdet gjennomfører i samarbeid med næringslivets organisasjoner og andre kommuner i regionen. Enkelte prosjekter mottar også eksterne midler, blant annet fra Innovasjon Norge og Buskerud fylkeskommune.

I 2015 har Drammen kommune tilbudt gratis parkering på Lørdager på kommunens parkeringsplasser og i Thamsgatens- og Grev Wedels parkeringshus. Kostnaden på dette utgjorde 0,4 millioner kroner er belastet programområdet.

 
Topp