Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P09 Idrett, park og natur

Friluftslivets år 2015 ble markert med blant annet en turstafett med cirka 20 00 deltagere og det ble gjennomført en fotokonkurranse med 350 innsendte bilder. Elve- og fjordparkene ble kåret til kommunens mest attraktive friluftsmål. Bruken av friluftsområdene har økt.

Det er etablert nye nærmiljøanlegg ved skolene Vestbygda og Aronsløkka. Det er gjennomført et samarbeidsprosjekt på Konnerud mellom lag, foreninger og kommunen for å bekjempe brunsnegler.

Planlegging av ny idrettshall og kunstis/kunsgressbane ved Øren skole er startet opp. Ny kunstgressbane på Brakerøya er åpnet. Marienlyst kunstis/kunstgress bane er rehabilitert med nytt kunstgress. Bygging av interkommunalt kunstis og kunsgressannlegg i Konnerud idrettspark er igangsatt. Skianlegget på Konnerud er videreutviklet med snøkanonanlegg, ny løypemaskin og utvidet løypenett i samarbeid med idrettslaget.

Målrettet økonomisk satning på inkludering i IL og aktiv i friluft har gitt flere tiltak og flere deltakere på aktiviteter. 

Hamborgstrømskogen friluftspark ble åpnet i oktober. Parken er ett samarbeid mellom DNT og Drammen kommune. Parken er en opplevelses-,  lærings-  og aktivitetsarena for barn og unge.

Økonomi

2015 er første året som Idrett, park og natur er eget programområde betegnet P09. Historiske tall i tabell er tidligere rapportert sammen med P11 Vei. Økning i ramme fra 2014 til 2015 på 20,7 millioner kroner er relatert til midler flytt fra P11 og ikke en betydelig økning i kostnader.

Les mer om økonomi

 

Andre resultater

  • Kunstgress Marienlyst
  • Interkommunal kunstis/kunstgressbane
  • Ny tribune på Marienlyst
  • Marienlyst/Berskaug multihall
  • MØS
  • Tennsihallen
  • Arrangementer
  • ...

Les mer om andre resultater

Topp