Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Andre resultater

Utskifting av kunstgress på Marienlyst kunstis/kunstgressbane

I 2015 ble det skiftet kunstgress på Marienlyst kunstis/kunstgressbane. Utskiftingen ble gjennomført i sommerperioden og banen stod klar til bruk ved skolestart høsten 2015. Anlegget har nå fått et moderne kunstgress som vi gjøre at bruken kan økes ytterligere.

Interkommunal kunstis/kunstgressbane

Ny kunstis/kunstgressbane på Konnerud har vært under bygging i 2015. Anlegget er et samarbeid med Sande kommune og har utløst ekstra spillemidler som interkommunalt anlegg. Anlegget vil stå ferdig til juni 2016.

Ny tribune på Marienlyst Gamle gress

Nytt tribuneanlegg på Marienlyst Gamle gress ferdigstilt i 2015. Anlegget omfatter tribune med tak og tilhørende toaletter. Stadion har etter oppgraderingen en kapasitet på cirka 8000 sittende tilskuere, og kan med noen tilpasninger benyttes til spill i Champions League.

Marienlyst-/Berskaug (multihall)

Planleggingsarbeid for utvikling av Marienlystområdet pågår og Marienlyst Utvikling utarbeider reguleringsplanforslag for området på Marienlyst som skal bebygges, inkludert området for ny multihall. For Berskaug utredes det integrerte arealløsninger med mulig utbygning på travbaneområdet (erstattingsanlegg for friidrettsanlegg). 

MØS

Målrettet økonomisk satsning på inkludering i IL og aktiv i friluft har gitt positive effekter på aktiviteten blant barn og unge i Drammen. Rapportene fra de to prosjektene viser en positiv tendens når det gjelder å aktivisere de inaktive og å rekruttere flere til den organiserte idretten.

Tennishallen

Drammen kommune anket salget av Drammen tennishall etter begjæring om tvangssalg. Lagmannsretten avklarte at spillemiddelbestemmelsene skal hefte ved anlegget og dette må ny eier innrette seg etter. Det betyr at anlegget må drives etter samme prinsipper som tidligere.  

Arrangementer

VNI har vært involvert i to store idrettsarrangementer i 2015, Skisprinten og Tour of Norway. 

Etablering av friluftspark i Hamborgstrømskogen

Hamborgstrømpaviljongen åpnet 10.12.2015. som et nærturmål med toalettanlegg, vannpost, etablerte teltplasser, bålplass, sittebenker, Tarzanløype for barn og aktivitetsarenaer knyttet til Gjøssingkollen. Tiltaket er rettet mot barn og ungdom som opplevelses-, lærings- og aktivitetsarena. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med frivilligheten, ved DNT-Drammen og omegn.

Utbedring av skiløypenettet

Grunnarbeider og planering av skiløyper/turveier er startet opp, med opparbeiding av følgende strekninger:

 • Sturlahuset – Kudalen
 • Stibolten – Hvalsdammen,
 • Skiløype/turvei - Knive mot Knutestul (Røysjømarka)
 • Kamstrupløypa  - rehabilitering/omlegging som skiløype/sykkelløype mot Nedre Eiker 
 • Hallermoen turveismett

Konnerud skistadion/WC-anlegget

Etablering av 5- km Nord-sløyfa i tilknytning til WC-anlegget og innkjøp av ny løypemaskin med kapasitet til å dose ut kunstsnø, bidrar sammen med nytt kunstsnøanlegg i regi av Konnerud idrettslag til at anlegget blir et komplett skianlegg med høy kvalitet. Tiltakene bidrar til utvidet sesong for skiaktivitet for alle.

Opparbeiding og rehabilitering av park- og nærmiljøanlegg

 •  Det er bygget nye nærmiljøanlegg på Vestbygda og Aronsløkka skoler.
 • Det er bygget et mindre nærmiljøanlegg på Sparavollen med lekeutstyr og gapahuk.
 • Turveien langs elva på Åssiden har fått belysning som gjør at den kan brukes større deler av døgnet og året.
 • Egenvektstreningsanlegget i Fjordparken har fått belysning slik at det kan brukes større deler av døgnet og året.
 • Det er gjennomført tilstandsvurdering av eldre bytrær og det er satt i gang tiltak 
 • Det er gjennomført mindre rehabiliteringstiltak i eksisterende parker, lekeplasser og friområder. Herunder utbedring av bruer, turveier og murer.
 • Lekeplassene Stubberudveien og Trillingen har blitt helt fornyet.
 • Det er gjennomført hyppige kontroller av sikkerheten på lekeplassene, avvik er lukket fortløpende.
 • Nytt og enklere søknadssystem for arrangementer i parkene, med kart, kalender som viser ledige tider og elektronisk søknadsskjema.
 • Det er støpt fundament for HC-rampe på Bragernes strand, selve rampa settes ut til våren.

Friluftslivets år 2015

Oppstart turstafett på Blektjern ble gjennomført med 2 000 registrerte deltakere i løpet av året. Det er gjennomført fotokonkurranse i samarbeid med DT – med tema aktivitet i friluft, med premiering av månedens- og årets bilde. Cirka 350 bilder ble sendt inn. Elve- og fjordparkene ble kåret til det mest attraktive friluftsmål i Drammen kommune i samarbeid med DT. 

 
Topp