Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Mål og resultater

P08 Mål- og resultatstyring 2014-2017

Antall nye spillemiddelsøknader i 2015 var totalt 12, hvorav 8 var for nærmiljøanlegg og 4 for ordinære anlegg. Antall nye spillemiddelsøknader forteller at det har vært høy aktivitet rundt etablering av nye aktivitetsarenaer i 2015.

Utleiegrad på innendørs idrettsanlegg har gått noe opp siden i fjor. Dette skyldes blant annet økt aktivitet i Galterudhallen som var ny i 2014. Utleieoversikten viser at innendørsanleggene blir brukt intensivt i ukedager mens det fortsatt er ledig kapasitet i helgene. Det er installert persontellere i både Drammenshallen og Skogerhallen for å dokumentere antall besøkende over året. 

Den organiserte uteidretten har i hovedsak sin aktivitet på ukedagene. Utleiegraden på utendørsanleggene i ukedager har gått opp sammenliknet med fjoråret noe som indikerer økt aktivitet hos de lokale idrettsklubbene. I helgene er det noe ledig kapasitet til uorganisert aktivitet på uteanleggene når det ikke arrangeres cup eller kamper. Utleieoversikten for uteanleggene vil bli videreutviklet i 2016 for å sikre kvaliteten i tallmaterialet. Det var feil i tallgrunnlaget for 2014 som nå er rettet opp.

Idretten har endret sine rapporteringsrutiner slik at tall for aktive medlemmer ikke foreligger i tide til å inngå i kommunens årsmelding. 

 
Topp