Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Nøkkeltall

Tjenestene omhandler forvaltning, drift og vedlikehold av parker, idrettsanlegg og friluftsområder, inkludert landbruk, kommuneskog og vannressursforvaltning. Flere av tjenestene ytes til befolkningen i samarbeid med idretten og naturbruker- og naturvernorganisasjoner. Programområdet omfatter også myndighetsutøvelse innenfor fagområdene.

I 2014 ble det etablert telling av brukere i parkene, med ett passeringspunkt på Bragernes strand og ett i Drammen park. 2015 er første hele år med telling, og resultatene for 2015 viser:

  • 188 000 passeringer på Bragernes strand
  • 255 000 passeringer i Drammen park

Spiralen er et viktig utfartsområde i Drammen. I Friluftslivets år er det dette området som står for det meste av økningen i trafikktall.

Brukere  

Brukerundersøkelsen gjennomført i 2015 viser gode tilbakemeldinger for idrett. Stadig flere benytter idrettsanleggene ukentlig, men det er fortsatt lav tilfredshet knyttet til innendørskapasiteten vinterstid. Samarbeidsavtalen med idrettsrådet sikrer god brukermedvirkning i idrettssaker. Tilbakemeldingene viser i tillegg at kommunen har opprettholdt et høyt nivå på friluftslivstilbudet over lang tid i konkurranse med andre aktivitetstilbud. Undersøkelsen viser en liten økning i antall for de som ukentlig benytter friluftstilbudene. Likeledes viser undersøkelsen at publikum mener de enkelt kommer i kontakt med kommunen og at inntrykket av kontakten er positiv.

Medarbeidere 

Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2015. Det er stort fokus på tilstedeværelse i virksomhetene og sykefraværet for VNI har vært meget lavt i 2015(under 2 prosent). Virksomheten har fokus på faglige og sosiale samlinger igjennom året som arbeidsmiljøskapende tiltak og fysisk aktivitet gjennom sin HR-plan.

 
Topp