Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P10 Politisk styring

I 2015 er det gjort et utredningsarbeid som har dannet grunnlag for ”nabopraten” mellom de åtte kommunene i Drammensregionen.

Intensjonsvedtaket om at Drammen og Svelvik går sammen i en kommune har vært fulgt opp gjennom bilaterale samtaler som danner grunnlaget for oppstart av en politisk plattform for en ny kommune bestående av Svelvik og Drammen.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 var valgdeltakelsen i Drammen 55,9 prosent. I 2011 var valgdeltakelsen 61,2 prosent, hvilket gir en nedgang på 5,3 prosent. Nedgangen i Drammen er i tråd med den nasjonale trenden. Etter valget har det vært gjennomført konstituering og folkevalgtopplæring.

Det er gjennomført 32 dialogmøter med virksomhetene. Bystyret har i 2015 behandlet 185 saker, fordelt på 10 bystyremøter. 

Programområdet hadde i 2015 et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner.

Økonomi

Programområdet har et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner.

Les mer om økonomi

 

Topp