Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P11 Vei

Brukerundersøkelsen 2015 viser en bedring av opplevd standard av asfaltlapping og asfaltering.
Reduksjon av etterslep i vedlikehold på veinettet er redusert, og spesielt gang- og sykkelveier har blitt prioritert. Blant annet er 5,6 km vei og 3,4 km gang- og sykkelvei asfaltert. Bruken av offentlige arealer i sentrum øker.

Ekstremværet Petra har ført til ekstraordinære skader og nedbrytning av veier. Det er gjennomført tiltak for håndtering av overvann og utbedring av skader for 3,6 millioner kroner. Det er etablert 3 km turveibelysning i elveparken på Åssiden og det er kommet nye lamper på Bragernes torg.

Utskifting av alle kvikksølvlamper er ferdigstilt i 2015 innenfor lovpålagt frist for veilys. Nye LED-lamper bidrar til redusert energiforbruk.

Økonomi

Fra og med budsjettåret 2015 er idrett, park og natur er skilt ut fra programområde 11 Vei og samlet i eget programområde 09.  Som følge av denne endringen er om lag Det 18 millioner kroner flyttet fra programområde 11 til programområde 09. 

Les mer om økonomi

Nøkkeltall

Tjenestene omhandler forvaltning, drift og vedlikehold av veier, gater, plasser og torg.  Programområdet har myndighetsutøvelse innenfor fagområdene.

Tabell med nøkkeltall for vei

Les mer om nøkkeltall.

 

Andre resultater

  • Etterslep vedlikehold
  • Pilotprosjekt salting
  • Gjenbruk av feiemasse
  • Gråsoneveier
  • Bestilling/søknad om torgplass
  • Feilmelding via telefon/nettbrett
  • Uværsskader
  • Trafikksikkerhetstiltak ved skolene
  • Spiralen og Bybrua

Les mer om andre resultater

Topp