Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Kommunale foretak

Regnskapsresultat 2016 for kommunale foretak

Tabellen nedenfor viser hovedstørrelser i de kommunale foretakenes resultatregnskap for 2016.Med unntak av Drammensbadet KF viser regnskapstallene for 2016 positivt resultat for de kommunale foretak. Samlet overskudd for de kommunale foretakene er 137,5 millioner kroner. Dette er 50 millioner kroner bedre enn budsjettert årsresultat for foretakene. Resultatforbedringen kan i hovedsak tilskrives Drammen Eiendom KF, som har et årsresultat som er 55,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Drammen Kjøkken KF, Drammen Parkering KF og Drammensbadet KF har alle årsresultater som er svakere enn budsjettert. 

Det er i bykassens regnskap for 2016 inntektsført eieruttak fra de kommunale foretakene med 80,4 millioner kroner i samsvar med budsjett, inkludert 15 millioner kroner i ekstraordinært eieruttak fra Drammen Eiendom KF som er inntektsført i bykassens investeringsregnskap. I samsvar med bystyrets vedtak er det ekstraordinære eieruttaket benyttet til aksjeinnskudd i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS.

Foretakene

 
Topp