Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Drift KF

Drammen Drift KF hadde i 2016 et overskudd på 2,9 millioner kroner, som er på nivå med budsjettert resultat. Omsetningen i 2016 var 63 millioner kroner, noe som er om lag 5,5 millioner kroner høyere enn i 2015. Drammen Drift KF yter tjenester hovedsakelig til Drammen kommune. Om lag 90 prosent av omsetningen er i 2016 knyttet til oppdrag for Drammen kommune, mens 10 prosent er oppdrag for andre kommuner m.v.

Foretaket har ved utgangen av 2016 en positiv egenkapital på 8,2 millioner kroner. Foretaket forventer å ha nådd ønsket egenkapital i løpet av regnskapsåret 2017.

 
Topp