Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Parkering KF

Drammen Parkering KF hadde en omsetning i 2016 på 51 millioner kroner. Resultatet gir et overskudd på 14,4 millioner kroner, noe som er 1,6 millioner kroner lavere enn budsjettert. Eieruttaket til kommunen var for 2016 satt til 16 millioner kroner. Eieruttak utover årets resultat dekkes av tidligere opptjent egenkapital. Automatinntektene har noe bedre resultat enn budsjettert, men inntektsmulighetene er redusert på grunn av økende antall elbiler som står gratis på kommunale p-plasser med avgift. På håndhevingssiden er inntekter fra gebyrileggelser 0,9 millioner kroner lavere enn budsjett. Tilleggsavgifter ligger 0,7 millioner kroner under budsjett.

I tråd med bystyrets vedtak 5.4.16 etablerte Drammen Parkering KF høsten 2016 et aksjeselskap, Dpark AS, som overtok den kommersielle delen av parkeringsdriften i Drammen kommune fra 1.1.17. Ny statlig parkeringsforskrift trådte i kraft 01.01.17. Etableringen av nytt, kommunalt parkeringsselskap ble gjort for å etterleve lovverk, unngå subsidiering og tilpasse kommunens samlede parkeringsvirksomhet til forskriften.

 
Topp