Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Kjøkken KF

Foretakets primæroppgave er totalleveranser av måltider til kommunens bo- og servicesentre. I tillegg utfører foretaket leveranser av mat til hjemmeboende samt intern og ekstern catering. Drammen Kjøkken KF hadde i 2016 et overskudd på 0,3 millioner kroner. Overskuddet er 2,1 millioner kroner lavere enn budsjettert. Årsaken til at resultatet ble lavere enn budsjettert skyldes i hovedsak engangskostnader i sammenheng med oppstart av nytt produksjonskonsept («sous-vide»). 

Omsetningen i 2016 var 51,4 millioner kroner, noe som sammenlignet med 2015 gir en nedgang i omsetningen på 2,5 millioner kroner. Foretaket hadde ved utgangen av 2016 en positiv egenkapital på om lag 4 millioner kroner.

 
Topp