Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammensbadet KF

Omsetningen i 2016 var 39,9 millioner kroner, noe som sammenlignet med 2015 gir en nedgang i omsetningen på 1,8 millioner kroner. Drammensbadet KF har i 2016 hatt 348 833 besøkende, hvilket er 11 167 færre besøkende enn budsjettert. Fordelt på 361 åpningsdager gir dette et gjennomsnittlig besøkstall på 966 personer pr. dag. 

Drammen kommune mottok 6.12.16 vedtak fra Skatt sør om etterberegning av merverdiavgift ved Drammensbadet KF. Samlet etterberegning er i underkant av 63 millioner kroner. Beløpet inkluderer renter og justeringsbeløp for 2016/2017. Netto betalingskrav på omlag 58 millioner kroner er betalt. Beløpet er belastet bykassens driftsregnskap.

Vedtaket til Skatt sør gjelder for perioden 2008 til 2015. I samsvar med at Drammen kommune har akseptert at Drammensbadet KF i skattemessig forstand er å anse som et badeland (opplevelsessenter), må det for 2016 korrigeres for endret avgiftsposisjon. Som en konsekvens av utførte tilpasninger fikk Drammensbadet KF et underskudd på om lag 1,7 millioner kroner. Rådmannen vil i 1. tertial 2017 omtale inndekningen av underskuddet.

 
Topp