Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomi

Drammen bykasses regnskap for 2016 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørs-disposisjoner på 87,2 millioner kroner. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er på 185,5 millioner kroner. Driftsresultatet tilsvarer 3,8 prosent av bykassens brutto driftsinntekter. 

Inklusiv udisponert årsresultat utgjør kommunens frie reserver 510 millioner kroner per utgangen av 2016. Dette ligger betydelig over kravet i vedtatt handlingsregel. I 2016 er 36,3 prosent av kommunens ikke-rentable investeringer egenfinansiert. Høy egenfinansiering reduserer lånebehovet. Kommunens lånegjeld har i 2016 økt mindre enn den kommunale prisveksten, og er reelt redusert i forhold til 2015. 

 
Topp