Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P03 Samfunnssikkerhet

Det er gjennomført en egen virksomhetsovergripende risiko- og sårbarhetsanalyse for å kartlegge kommunens evne til å håndtere lengre strømbrudd. Kommunens kriseledelse gjennomførte Fylkesmannens beredskapsøvelse 2016, med fokus på ekstremvær og langvarig strømbortfall.

D-IKT har i 2016 gjennomgått hele sitt sikkerhetsregime, gjennomført risikovurderinger og iverksatt nødvendige korrigerende tiltak der behov for dette ble avdekket. Gjennomgangen omfattet også beredskaps- og varslingsplaner. Varslingsplaner vedlikeholdes løpende.

Programområdet omfatter tilskudd til Drammensregionens Brannvesen (DRBV) IKS med åtte eierkommuner, Vestviken 110-sentral med 32 eiere som dekker 35 kommuner i Buskerud og Vestfold, samt Sivilforsvaret og interkommunalt samarbeid om oljeberedskap.

Økonomi

Området rapporterer et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner i 2016.

Les mer om økonomi

 

Andre resultater

  • Intern beredskap
  • Drammenregionens brannvesen IKS (DRBV)
  • 110-sentral IKS

Les mer om andre resultater

Topp