Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Mål og resultater

Mål og resultat for P3

Tjenestetilbudene innen alarmering, redning og forebygging er kostnadseffektive, med god responstid og tilgjengelighet. Tjenestetilbudene er beredt til å forebygge og håndtere kriser. 

Drammen kommunes nettokostnad til forebygging av brann er 55 kroner per innbygger, og nettokostnad til beredskap er 568 kroner per innbygger. Samlet nettokostnad er redusert fra 648 til 623 kroner per innbygger fra 2015 til 2016. 

Det er god måloppnåelse på området. Tjenestetilbudene er beredt til å forebygge og håndtere kriser. Over 96 prosent av alle virksomheter har oppdatert ROS-analyser, noe som er 4 prosent høyere enn i 2015. 91 prosent av virksomhetene har gjennomført øvelser i 2016.  Virksomheter som ikke har nådd målene vil bli fulgt opp særskilt.

 
Topp